Meldkamer Noord Holland

Deze website is speciaal voor medewerkers en klanten van de meldkamer in Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en NoordHolland Noord.

U vindt diverse formulieren zoals een aanmelding wijziging alarmeringsvoorstel waarin u een tijdelijke of definitieve wijziging tbv een alarmering van uw korps kunt aangeven. Dit laatste formulier is ALLEEN voor contactpersonen van de brandweerkorpsen in Zaanstreek Waterland. Onze meldkamer is bezig met een kwaliteitsverbetering en dat kan alleen als u ons daarbij helpt.

Heeft u een ervaring zowel positief als negatief, dan kunt u dit kenbaar maken via het daarvoor bestemde verbeterformulier. Wij stellen uw reacties zeer op prijs.

© 2019 - Meldkamer Noord Holland